Jury

Tijdens de Dweildag Hasselt wordt door maximaal 10 dweilorkesten opgetreden op 5 verschillende podia.
Het optreden op het hoofdpodium op de markt wordt beoordeeld door drie onafhankelijke juryleden. De juryleden vullen een juryrapport in waarbij 4 onderdelen zijn voorzien van een 1-10 puntschaal.

Muzikaliteit

Onder muzikaliteit vallen de elementen balans, ritmiek en dynamiek.

Samenspel

Enthousiasme; straalt het plezier van het orkest af op het podium?

Interactie met het publiek

Interactie; brengt het orkest emotie over, een traan of een hele polonaise

Gekozen repertoire

Diversiteit van het repertoire, wordt er afgewisseld, wordt er met verschillende stijlen gespeeld?

Originaliteit, weet het orkest zich te onderscheiden van de andere dweilorkesten?